loading image

Aleksandra Czarczyńska-Orchowska


Specjalizacja: NEUROLOGOPEDA DYPLOMOWANY
Środa od 10:00 - 15:00

Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i języka u pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów i chorób neurodegeneracyjnych. Prowadzi terapię osób z afazją, dyzartrią oraz pragnozją (zaburzenia mowy i języka po uszkodzeniu półkuli niedominującej). Prowadzi treningi stymulujące funkcje językowe i inne procesy poznawcze u osób starszych.

Członek Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Neurologopedów oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

 

Wykształcenie:

 • Ukończyła studia na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii, UAM w Poznaniu
 • Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii, WSEI i I w Poznaniu
 • Ukończyła szkolenie pierwszego stopnia „Racjonalnej Terapii Zachowania” w Centrum Terapii Integracyjnej w Poznaniu

Doświadczenie:

 • Wolontariat na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu oraz Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu - diagnoza i terapia pacjentów po udarach
 • Praca na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu oraz Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu
 • Praca na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu oraz Oddziele Neurologicznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu
 • Współpraca z Medicover w zakresie świadczenia usług neurologopedycznych
 • Zajęcia dydaktyczne dla studentów podyplomowej logopedii na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Bloki tematyczne: Afazja. Dyzartria.
 • Terapia pacjentów w ramach prywatnej praktyki
 • Wizyty w domu pacjentów

Szkolenia i warsztaty:

 • „Diagnoza i terapia afazji” / prowadzący: dr Jolanta Panasiuk, Polski Związek Logopedów Oddział Wielkopolski
 • „Pacjenci z uszkodzeniami mózgu – afazja, dyzartria. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja”/ prowadzący: Zofia Twardochleb, Polski Związek Logopedów Oddział Lubuski
 • „Afazja – diagnoza i terapia”/ prowadzący: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, Fundacja „Promyk Słońca” i Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
 • „Neuropsychologia: różnicowanie afazji” / prowadzący: dr hab. n. med. prof. nadz. Joanna Seniów, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • „Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Diagnoza i terapia afazji”/ prowadzący: Marlena Puchowska, specjalista afazjolog
 • „Jakie to było słowo? - czyli afazja w teorii i praktyce” / prowadzący: mgr Aleksandra Zmudzińska, organizator: Ośrodek Rozwoju i terapii mowy EDU-LOGOS
 • „Mutyzm wybiórczy – problem psycho czy logo?” / prowadzący: mgr Barbara Ołdakowska-Żyłka, organizator: Polski Związek Logopedów Oddział Wielkopolski
 • „Emisja i higiena głosu” / prowadzący: mgr Aneta Knak
 • „Racjonalna Terapia Zachowania”/ prowadzący: Joanna Zapała, Aurelia Dembińska; organizator: Centrum Psychoterapii Integracyjnej
 • „Otępienie czołowo-skroniowe – diagnoza i terapia” / prowadzący: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, Fundacja „Promyk Słońca” i Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
 • „Rehabilitacja zaburzeń głosu”/ prof. Ewa Niebudek-Bogusz, dr Sławomir Marszałek/ Polskie Towarzystwo Audiologiczne i foniatryczne
 • „Metoda EEG Biofeedback w terapii funkcji poznawczych”. / Małgorzata Naskręt / Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
 • „Afazja dziecięca; niedokształcenie mowy o typie afazji pochodzenia korowego, alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”/ prowadzący: dr Marlena Kurowska
 • „Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych u dzieci i dorosłych”/ prowadzący: dr Jolanta Panasiuk
 • Udział w konferencjach logopedycznych, neurologopedycznych, neuropsychologicznych i medycznych